Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dobrovolně udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti  Park Klamovka s.r.o., IČO: 062 12 409, se sídlem Šlikova 289/19, Praha 6, 169 00  (dále jen „Správce“), a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Svůj souhlas poskytujete pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů je totožný s rozsahem údajů obsažených v tomto formuláři,
tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, případně další osobní údaje, které nám sdělíte. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let od jeho udělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v písemné podobě doručením na adresu sídla společnosti Park Klamovka s.r.o. nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@klamovkapark.cz. Správce bude s Vašimi osobními údaji nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami zpracování osobních údajů. Pokud máte za to, že s Vašimi osobními údaji nakládá Správce v rozporu se zákonem, můžete jej kdykoliv požádat o nápravu, a to na e-mailové adrese: info@klamovkapark.cz.